Drošība vienmēr pirmā


     🛡️“Baltic Security Consulting” piedāvā fiziskās, juridiskās un informācijas tehnoloģiju drošības konsultācijas, kā arī individuālus risinājumus ikvienam kuram ir dators un rūp drošība. Mūsu piedāvātās konsultācijas balstās uz starptautiskajiem standartiem, kas ietver juridiskās, fiziskās un tehniskās informācijas aprites pārbaudes, kuras iesaistītas organizācijas informācijas drošības vadības, kvalitātes vadības un riska pārvaldības procesos.

Pakalpojumi

Pakalpojumi

Konsultācijas

KonsultācijasMūsu strauji mainīgajā laikmetā informācija ir viens no galvenajiem ražošanas resursiem. Informācija jebkurā tās formā – elektroniskā, mutiskā vai drukātā, ir uzņēmuma darbības pamatā un kalpo tā attīstībai. Informācijas klasificēšana, kārtošana un pareiza saglabāšana padara uzņēmuma darbību efektīvāku un samazina iespējamos riskus.

Informācijas drošības pārvaldība
ISO 27001 - Information Security Management requirements

    Konsultācijas pakalpojums izpaužas konsultatīva ziņojuma veidā, izvērtējot indivudāli katras organizācijas procesu, risku un pārvaldības aspektus, ievērojot starptautiskā standarta prasības, balstoties uz organizācijas pārstāvja mērķa vadlīnijām. Identificēto problēmu novēršanai piedāvājam ārpakalpojumus. Piedāvātie pakalpojumu risinājumi maksimāli tiks pielāgoti attālinātām pakalpojumu sniegtās iespējām.

ISMS
Konsultācijas ļaus organizācijai:
 • samazināt drošības pārkāpumu iespējamību
 • uzlabo informācijas konfidencialitāti
 • Samazināt IT riskus, iespējamos zaudējumus un no tiem izrietošās sekas
 • Palielināt uzticību attiecībā uz partneriem, klientiem un sabiedrību
 • ieviest startautisku standartu pilnīgu izpildi
 • sistēmas ievainojamību atklāšana
 • samazināt izmaksas
 • kontrolēt IT riskus

Aktuālie normatīvie akti: ...

Vadlīnijas un informatīvi materiāli:

Riska pārvaldība
ISO 27005 (Information Security Risk Management) and ISO 31000 (Risk Management)

    Riski var rasties no dažādiem avotiem, tostarp nenoteiktības finanšu tirgos, draudiem, kas saistīti ar neveiksmēm projektos (jebkurā projektēšanas, attīstības, ražošanas vai dzīves cikla uzturēšanas posmā), juridiskajām saistībām, kredītriskam, negadījumiem, dabas cēloņiem un katastrofām, apzināta uzbrukuma no pretinieka puses vai notikumi, kuru cēlonis ir neskaidrs vai neparedzams. Pastāv divu veidu notikumi, t.i., negatīvos notikumus var klasificēt kā riskus, savukārt pozitīvos notikumus - kā iespējas.


Risk

    Riska pārvaldība ir risku identificēšana, novērtēšana un prioritāšu noteikšana, kam seko koordinēta un ekonomiska resursu izmantošana, lai līdz minimumam samazinātu, uzraudzītu un kontrolētu neveiksmīgu notikumu varbūtību vai ietekmi vai arī lai maksimāli izmantotu iespējas.


Stratēģiskie riski

0%

Kompetences riski

0%

Funkcionalitātes riski

0%

Finanšu riski

0%

Reputācijas riski

0%

Drošības riski

0%
Kvalitātes vadība
ISO 9000 - Quality management system
QMS

    Organizāciju interesēs ir apmierināt klientus. Klientu apmierināšanas būtisks aspekts ir nodrošināt, lai viņu produkti un / vai pakalpojumi būtu kompetenti un augstas kvalitātes. Kvalitātes vadības sistēmas (QMS) izveidošana ir ļoti svarīga, lai sasniegtu šādu mērķi. Formalizējot procesus un stingri ievērojot šīs vadlīnijas, uzņēmumi var labāk uzturēt savu produktu kvalitāti un tādējādi priecēt klientus. QMS pieņemšanai ir vairāk nekā tikai iekšēju ieguvumu savstarpējās uzticēšanās stiprināšanai klienta un uzņēmuma attiecībās - formāls un strukturēts ražošanas process var uzlabot ražošanas efektivitāti uzņēmumā un piekļuvi arī jaunam tirgus potenciālam.


Kiberdrošība

Kiberdrošība


    Mūsdienu draudi kiberdrošībā ir izplatīti un sarežģīti, jo tehnoloģiju attīstība neapturami iet roku rokā ar kiberuzbrukmiem, kas tiek izmantototi ļaunprātīgiem nolūkiem. Šeit ir daži no galvenajiem draudiem kiberdrošībā un kā var palīdzēt tos risināt:

 1. Datu nopludināšana: Uzņēmumu un individuālu lietotāju datu noplūdes ir viens no biežāk sastopamajiem draudiem. Pakalpojumu sniedzējs var palīdzēt uzņēmumiem izstrādāt un ieviest stingrus drošības protokolus, datu šifrēšanu, un uzraudzības mehānismus, lai novērstu un novērotu datu noplūdes gadījumus.
 2. Ransomware (maksas izspiešanas vīruss): Aizvien pieaugošs drauds ir programmatūra, kas bloķē piekļuvi datoram vai failiem un pieprasa maksu par atbloķēšanu. Pakalpojumu sniedzējs var palīdzēt uzņēmumiem izstrādāt ierobežojumus un veikt datu dublēšanu, lai nodrošinātu, ka informācija var tikt atjaunota bez maksas.
 3. Fiziskās ierīču drošība: IoT (lietu internets) ierīces un viedās ierīces ir arvien populārākas, bet arī tās var būt kiberuzbrukumu upuri. Pakalpojumu sniedzējs var nodrošināt uzraudzību un pārvaldību, lai novērstu neautorizētas iekļūšanas un uzbrukumus.
 4. Sociālā inženierija un phising: Ļaundari bieži izmanto maldinošas metodes, lai iegūtu piekļuvi privātai informācijai. Pakalpojumu sniedzējs var palīdzēt uzlabot lietotāju apmācību, lai identificētu un novērstu phising un sociālās inženierijas uzbrukumus.
 5. DDoS uzbrukumi: Plaša izmēra Dienesta pārtraukšanas uzbrukumi var novērst piekļuvi tīklam vai pakalpojumiem. Pakalpojumu sniedzējs var izveidot novērošanas un aizsardzības sistēmas, kas spēj ātri atpazīt un novērst DDoS uzbrukumus.
 6. Programmatūras un ierīču neaizsargātība: Nodrošinot, ka datoru operētājsistēmas un programmatūra ir vienmēr atjauninātas, pakalpojumu sniedzējs var palīdzēt samazināt ierīču neaizsargātības riskus.
 7. Darbinieku apmācība: Viens no galvenajiem kiberdrošības riskiem ir cilvēka faktors. Pakalpojumu sniedzējs var nodrošināt apmācības un informāciju par drošu datu apstrādi un drošu darbību tiešsaistē.

Lai mazinātu kiberdrošības draudus, būtiski ir īstenot rūpīgu plānošanu un rūpīgi uzraudzīt sistēmas. Pakalpojumu sniedzējs, kas specializējas kiberdrošībā, var sniegt uzņēmumiem un indivīdiem nepieciešamo ekspertīzi un risinājumus, lai aizsargātu to datus un digitālo vidi no kiberuzbrukumiem.

Avots: threatmap.checkpoint.com

Lekcijas

LekcijasTev ir nepieciešama pašanalīzeŠāds lēmums ļaus vadībai pārņemt organizācijas sistēmu, lietojumprogrammu un datu drošību. Tas arī ļauj drošībai kļūt par nozīmīgāku organizācijas kultūras daļu.


    Lekcijas ietvaros darbiniekiem tiks atgādināts par IT drošības likumu, apdraudējumiem virtuālajā vidē („ļaunatūra”), kiberdrošības jautājumu, informācijas resursu pareizu aizsargāšanu, elektroniskā pasta drošību, viltus ziņām interneta vidē, rīcību ar datu nesējiem. Mācību laikā darbinieki uzzinās, kādai būtu jābūt labajai praksei (atbildība un rīcība), kādos jautājumos darbā var palīdzēt IT speciālists, kā arī par atbalstu, kuru darba vietā var sniegt vadība un drošības pārvaldnieks.

Varam piedāvāt lekcijas par sekojošo:
 • Informācijas drošības vadība darbinieku vispārējai apmācībai
 • drošības politikas izstrāde;
 • informācijas drošības organizēšana;
 • aktīvu pārvaldīšana;
 • cilvēkresursi;
 • fiziskā un vides drošība;
 • komunikāciju un operāciju vadība;
 • piekļuves kontrole;
 • informācijas vadības sistēmu iegūšana, izstrāde un uzturēšana;
 • informācijas drošības incidentu vadība;
 • atbilstība normatīvajiem aktiem;
un citas ar fizisko, industriālo un IT drošību saistītas lekcijas Jūsu drošībai.
Risinājumi

RisinājumiDatu pārraides ātrums kļūst aizvien lielāks, kas nodrošina jaunas iespējas dažādiem lietu interneta risinājumiem. Interneta vides risinājumi ir mūsu nāktone! Mūsdienās ir iespējami daudz digitāli komercionāli risinājumi, un tādus patiešām vajag izmantot jo tie nav atkarīgi no satiksmes, ārējās drošības un pārvietošanās ierobežojumiem.
BALTIC SECURITY CONSULTING

DROŠĪBA VIENMĒR PIRMĀ VIETĀ
Kontakti

Kontakti